Book:

Launonen, L. & Pulkkinen, L. (eds.) (2004). Koulu kasvuyhteisönä – kohti uutta toimintakulttuuria. PS-Kustannus.