Book Chapter:

Launonen, L. (2003). Erilaisten arvojen maailma In eds. E. Vitikka & O. Saloranta-Eriksson, Uudistuva perusopetus. Näkökulmia opetuksen ja opetussuunnitelman kehittämiseen. (pp. ). Opetushallituksen julkaisuja. Jyväskylä: Gummerus..