Book Chapter:

Launonen, L. (2003). Opettaja eettisenä kasvattajana – historiallinen näköala kasvatusajattelun muutokseen In L. Isosomppi & M. Leivo (eds.), Opettaja vaikuttajana? Chydenius-instituutin tutkimuksia 1/2003. (pp. ). Jyväskylän yliopisto.