Book Chapter:

Norma, C., (2016). Historical justice for wartime enslaved women In Akira, M., ‘Ianfu’ mondai no genzai: ‘Pak Yuha genshou’ to chishikijin (pp. ). Tokyo, 31Shobou.